Монитор не видит видеокарту через hdmi

Заключительные советы

Еûø ÿþÃÂûõ ÿÃÂþòõÃÂúø ÿþôúûÃÂÃÂõýøàüþýøÃÂþÃÂð ú úþüÿÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂ, ÿÃÂþòõÃÂúø úþüÿþýõýÃÂþò ÃÂàø ÃÂñÃÂþÃÂð ÃÂÃÂÃÂá, ôøÃÂÿûõù òÃÂàÃÂðúöõ ýõ òøôøÃÂÃÂàúþüÿÃÂÃÂÃÂõÃÂþü, ÃÂþ òþ÷üþöýþ, ÃÂÃÂþ üþýøÃÂþàÃÂûþüðý. íÃÂþ üþöýþ øÃÂúûÃÂÃÂøÃÂÃÂ, ÿþôúûÃÂÃÂøò üþýøú ú ôÃÂÃÂóþüàÃÂàøûø ýþÃÂÃÂñÃÂúÃÂ. ÃÂþÃÂòøûøÃÂàòþÿÃÂþÃÂÃÂ? ÃÂðôðùÃÂõ øàò úþüüõýÃÂðÃÂøÃÂÃÂ, ÿþÃÂÃÂðÃÂðõüÃÂàþÃÂòõÃÂøÃÂàÿþ òðÃÂõù ÿÃÂþñûõüõ, â óûðòýþõ, þÿøÃÂøÃÂõ, ÃÂÃÂþ ÃÂöõ ôõûðûø, ÃÂÃÂþñà÷ðÃÂÃÂðòøÃÂàúþüÿÃÂÃÂÃÂõàòøôõÃÂàüþýøÃÂþÃÂ.

Устранение программных неисправностей

Такого рода поломки несложно устраняются самостоятельно. После того как сделан вывод о нарушении в программной части, следует запустить системный блок и перейти в режим безопасной загрузки. Для этого на клавиатуре после момента включения нужно нажать клавишу F6 или F8. Загрузка в безопасном режиме подразумевает запуск операционной системы с базовыми драйверами, настроенными на минимальные параметры оборудования ПК.

Для видеоадаптера, вне зависимости от производителя и мощности, это означает переход в видеорежим с низким разрешением 640 x 480 и частотой обновления экрана не выше 60 Гц. В этом режиме необходимо зайти в «Свойства компьютера», а затем — в «Диспетчер устройств». Там следует выбрать вкладку «Видеоадаптеры» и удалить установленный драйвер. Можно попробовать установить поддерживаемое дисплеем разрешение с нужной частотой и без удаления драйвера.

Кликнув на рабочем столе правой кнопкой мышки, нужно выбрать «Параметры экрана» (Windows 7 и выше) или «Свойства», а затем — «Параметры дисплея» (Windows XP). В появившейся закладке необходимо установить разрешение и частоту экрана. Типичные разрешения для распространённых размеров экрана:

 • 19 дюймов — 1280 x 1024 пикселей;
 • 20 дюймов — 1600 x 1200 пикселей;
 • 22 дюйма — 1680 x 1050 пикселей;
 • 24 дюйма — 1900 x 1200 пикселей.

После этого, сохранив изменения, следует выполнить перезагрузку компьютера. Если всё сделано верно, загрузится полноценный рабочий стол операционной системы. В случае удаления драйвера, отображаемое разрешение будет низким, и для восстановления комфортного режима понадобится переустановить драйвер. Для этого можно воспользоваться компакт-диском, идущим в комплекте к видеоадаптеру, или скачать его с сайта производителя.

Если сигнала на мониторе нет, но компьютер работает, и отображается БИОС, проблемы могут быть связаны с файловой системой, вызваны вирусами или случайными действиями пользователя. Например, установкой низкоуровневого софта, изменением визуального стиля и т. п. Эти ошибки поможет устранить переустановка операционной системы. Такую операцию выполнить легче, чем искать испорченные файлы.

Проблема из-за телевизионного сигнала

Если экран ЖК телевизора начинает мерцать после подключения определенного источника питания, то значит, причина проблемы заключается в соединении. Например, дефект может появиться из-за неисправности антенны, кабеля или ресивера. С целью исключения причин неполадок, связанных с источниками телевизионного сигнала, последние следует тщательно протестировать.

Спутниковое ТВ

Чтобы настроить спутниковое телевещание, нужно использовать ресивер, источник сигнала и ТВ. В качестве источника телевизионного сигнала выступает спутниковая тарелка или кабель, проводимый провайдерами. Ресивер используется для дешифрования спутникового сигнала. На телевизор сигнал передается через HDMI или RCA интерфейс. Многое зависит от модели ТВ-устройства.

Неполадки в работе одного из перечисленных выше элементов приведет к тому, что экран телевизора Samsung станет мигать, изображение будет искажено. Не исключено появление и других дефектов.

Не спешите демонтировать или передвигать антенну, поскольку потом направить ее в нужном направлении будет чрезвычайно сложно. Для этого требуется дополнительное оборудование. Сначала просто отключите антенный кабель от дешифратора. На экране ТВ появится оповещение о том, что сигнал отсутствует.

Если мерцание прекратилось, значит, проблема в кабеле или спутниковом конвертере. Намного проще заново осуществить прокладку кабеля. Это займет минимум времени. Подключите новый кабель к ресиверу и проверьте качество вещания. Экран опять начал мигать? Это говорит о неисправности спутникового конвертера – специальное устройство, принимающее сигнал от тарелки. Самостоятельно отремонтировать конвертер вам не удастся. Обратитесь за помощью к специалистам.

В спутниковом соединении за качество изображения отвечает именно ресивер. Поэтому работоспособность дешифратора определяет комфорт во время просмотра. Как протестировать работу ресивера? Для начала отключите его от внешнего приемного кабеля. Нельзя исключать, что сбои возникли в модуле приема сигнала.

Альтернативное решение – замена (если есть возможность) или отключение кабеля, который подключен от дешифратора к ТВ. Переключите его на другой источник сигнала. Например, если вы выбрали аналоговый эфир и мигания прекратятся, значит, проблема определена верно.

Что делать, если после замены и отключения кабеля дисплей продолжает мерцать? Это свидетельствует о наличии аппаратных поломок телевизора. Обратитесь в сервис-центр.

Кабельное ТВ

Что делать, если мерцает изображение на телевизоре? Вариантов у пользователя не так много. Осмотрите телевизионный кабель, который был проложен провайдером в вашей квартире. При обнаружении механических повреждений поменяйте кабель.

Практика показывает, что проблемы с цветностью и другими помехами появляются из-за поломки штекера. Выявить поломку очень непросто. Разберите штекер и проверьте целостность элемента.

Если смена источника сигнала привела к исчезновению мерцания экрана, значит, проблема обнаружена правильно. Свяжитесь с Call-центром провайдера кабельного телевидения и сообщите о возникших неполадках. Предварительно постарайтесь своими руками починить или поменять штекер. Не исключено, что он сломался в результате короткого замыкания.

Аналоговое и цифровое ТВ

Если мигает изображение на телевизоре при аналоговом или цифровом подключении, то решить проблему не составит особого труда. Для начала проверьте антенну, особенно если она оснащена электронными устройствами, обеспечивающими усиление сигнала. Пошевелите антенну. Мерцание не исчезло? Отсоедините кабель от телеантенны. Дефекты исчезли? Придется поменять кабель или антенну.

Мерцание – далеко не единственный сбой, с которым сталкиваются пользователи. Очень часто изображение искажается и пищит телевизор. Все это может быть следствием неисправности обыкновенной антенны.

Протестируйте видеокарту

Фото: ctvarner/Flickr

Разумеется, сгоревший видеоадаптер не может выводить никакую картинку и экран будет оставаться чёрным

Для проверки, соблюдая меры предосторожности, отключите внутренний кабель питания от видеокарты. Выкрутите её крепёжный винт, а затем немного отогните защёлку слота и аккуратно вытащите адаптер

Очистите контакты карточки ластиком и спиртом, после чего установите её на место и, собрав всё в обратном порядке, попробуйте снова запустить компьютер.

Ещё один вариант — заменить видеокарту на другую, заведомо рабочую. Если это поможет и на мониторе появится картинка, придётся раскошелиться на новый видеоадаптер.

Что делать в первую очередь

Несмотря на приведённые ранее соображения, начнём мы с программной неполадки. Ни одна операционная система не защищена от случайных сбоев — и, по счастью, обычно такие проблемы устраняются самой ОС, без вмешательства пользователя.

Но на такое решение уходит довольно много времени, вплоть до нескольких минут. В результате такой задержки сигнал с компьютера не поступает на монитор — вот и причина того, что вы видите на экране уведомление об отсутствии сигнала. Как правило, неисправность ликвидируется операционной системой — и, по прошествии 2–5 минут, вы всё-таки можете видеть картинку на дисплее.

Итак, совет: перед тем, как переходить к решительным действиям, подождите хотя бы десять минут, не выполняя перезагрузку и не отключая компьютер, который не видит монитор, от электросети.

После того, как указанное время истечёт, определите, в чём именно может заключаться причина отсутствия сигнала. Руководствуйтесь простым алгоритмом:

 • Если новый компьютер не видит монитор, подключите устройство к любому другому имеющемуся в распоряжении. Используйте старый ПК, обратитесь за помощью к родным или друзьям — вам нужно лишь увидеть, что дисплей в принципе работоспособен.
 • Обесточьте комп, а затем снова включите обычным образом. Слышите знакомый писк, сопровождающий запуск вентиляторов? Тогда всё отлично — можете переходить к следующему пункту. Никаких звуков нет? Что ж, дело почти наверняка в сбое материнской платы, выходе из строя оперативной памяти или видеокарты. Впрочем, если компьютер не пищит, возможно у него просто нет спикера.
 • Убедитесь, что системный жёсткий диск надёжно подключён к материнке. Соединяющий ХДД и плату шлейф должен плотно примыкать к обоим разъёмам — кроме того, можете попробовать заменить кабель на новый.

Прислушайтесь, вращаются ли внутри системника кулеры. Слышите характерное гудение? Великолепно, можете переходить к следующему шагу. Никаких звуков? Значит, блок питания находится в нерабочем состоянии и не способен подавать напряжение даже на вентиляторы, не говоря уже о прочих комплектующих. Одно из возможных решений — удостовериться, что блок питания в принципе подключён к электросети: кабель питания вставлен в разъём, а тумблер на задней панели переведён в позицию «Включено».

Несмотря на все ваши старания, вы по-прежнему убеждаетесь, что компьютер не видит монитор. Что делать дальше? Попробуйте подключить дисплей не к дискретной (отдельной) видеокарте, а к интегрированной в материнскую плату. Возможно, сразу после запуска вы увидите на экране долгожданную картинку — а значит, ответ, как устранить неполадку, найден. Плотнее подключите графический адаптер к контактам, попробуйте почистить разъёмы, а если видите на плате следы обгорания — замените устройство на рабочее.

Убедитесь, что источником неполадки не являются планки оперативной памяти. Как показывает практика, они иногда выходят из строя из-за перегревания. Регулярно очищайте ОЗУ от насевшей пыли, не допускайте налипания грязи или повышения влажности внутри системного блока. Рекомендуем начать осмотр с осмотра контактов: их следует почистить, попробовать поменять местами, вставлять по одной планке — конечно, не забывая перед каждой новой операцией выключать компьютер, который пока не видит монитор.

Возможно, уже на этапе проверки вы найдёте способ устранения проблемы. Если нет, советуем вплотную заняться монитором, не видимым ПК. В наибольшей степени это имеет смысл, если на экране не видно вообще ничего, даже каких-либо предупреждающих уведомлений:

 1. Если нет сигнала на мониторе при включении компьютера, для начала отключите устройство и от электросети, и от ПК. Затем подключите заново к розетке. Видите извещение «Cable not connected»? Прекрасно, значит, ваш дисплей находится в работоспособном состоянии, а вам нужно лишь тщательнее подсоединить кабель, идущий от ПК, к монитору.
 2. При помощи подходящего провода попробуйте выполнить подключение дисплея к любому другому исправному компьютеру или ноутбуку. Кроме того, имеет смысл выполнить и обратное действие: подсоединить системный блок или ноут к иному монитору.

Неприятная, но сравнительно нестрашная поломка — отказ системы подсветки экрана. Возьмите в руку достаточно мощный фонарик и посветите на кажущийся чёрным экран: если видите на нём тусклую, но всё же привычную картинку, дело именно в подсветке. Заменить её на исправную можно в любом сервисном центре — быстро и довольно недорого.

Признаки неисправности графического адаптера

Смоделируем ситуацию: Вы включаете компьютер. Начинают крутиться вентиляторы кулеров, материнская плата издает характерный звук – одиночный сигнал нормального старта… И ничего больше не происходит, на экране монитора вместо привычной картинки Вы видите только темноту. Это значит, что на монитор не поступает сигнал с порта видеокарты. Такая ситуация, разумеется, требует немедленного решения, так как компьютером пользоваться становится невозможно.

Еще одна довольно распространенная проблема – при попытке включения ПК система вообще никак не реагирует. Вернее, если присмотреться повнимательнее, то после нажатия на кнопку «Power» все вентиляторы слегка «дергаются», а в блоке питания происходит едва слышный щелчок. Такое поведение комплектующих говорит о коротком замыкании, в котором вполне возможно виновата видеокарта, а точнее, сгоревшие цепи питания.

Существуют и другие признаки, говорящие о неработоспособности графического адаптера.

 1. Посторонние полоски, «молнии» и другие артефакты (искажения) на мониторе.

 2. Периодические сообщения вида «Видеодрайвер выдал ошибку и был восстановлен» на рабочем столе или в системном трее.

 3. При включении машины BIOS издает аварийные сигналы (разные БИОСы звучат по-разному).

Но и это еще не все. Бывает, что при наличии двух видеокарт (чаще всего такое наблюдается в ноутбуках), работает только встроенная, а дискретная бездействует. В «Диспетчере устройств» карта «висит» с ошибкой «Код 10» или «Код 43».

Подробнее:Исправляем ошибку видеокарты с кодом 10Решение ошибки видеокарты: «это устройство было остановлено (код 43)»

Выявление неисправностей

Прежде, чем уверенно говорить о неработоспособности видеокарты, необходимо исключить неисправность других компонентов системы.

 1. При черном экране нужно убедиться в «невиновности» монитора. В первую очередь, проверяем кабели питания и видеосигнала: вполне возможно, что где-то нет соединения. Также можно подключить к компьютеру другой, заведомо исправный монитор. Если результат такой же, то виновата видеокарта.
 2. Проблемы с блоком питания заключаются в невозможности включения компьютера. Кроме того, если мощность БП недостаточна для Вашего графического адаптера, то могут наблюдаться перебои в работе последнего. В основном проблемы начинаются при большой нагрузке. Это могут быть зависания и BSODы (синий экран смерти).

  В ситуации, о которой мы говорили выше (короткое замыкание), нужно просто отсоединить GPU от материнской платы и попытаться запустить систему. В том случае, если старт происходит нормально, мы имеем неисправную карту.

 3. Слот PCI-E, к которому подключен ГПУ, также может выйти из строя. Если на материнской плате несколько таких разъемов, то стоит подключить видеокарту к другому PCI-Ex16.

  Если слот единственный, то следует проверить, будет ли работать исправное устройство, подключенное к нему. Ничего не изменилось? Значит, неисправен графический адаптер.

Решение проблем

Итак, мы выяснили, что причиной неполадок является видеокарта. Дальнейшие действия зависит от серьезности поломки.

В первую очередь, необходимо проверить надежность всех подключений. Посмотрите, до конца ли вставлена карта в слот и правильно ли подсоединено дополнительное питание.

Подробнее: Подключаем видеокарту к материнской плате ПК

Вынув адаптер из слота, внимательно осмотрите устройство на предмет «подпалин» и повреждений элементов

Если они присутствуют, то необходим ремонт.

Подробнее: Отключаем видеокарту от компьютера

Обратите внимание на контакты: они могут быть окислены, о чем говорит темный налет. Почистите их обычным ластиком до блеска.

Удалите всю пыль из системы охлаждения и с поверхности печатной платы, возможно, причиной неполадок стал банальный перегрев.

Данные рекомендации работают только в том случае, если причиной неисправности стала невнимательность либо это следствие небрежной эксплуатации. Во всех остальных случаях Вам прямая дорога в ремонтную мастерскую либо в гарантийный сервис (звонок или письмо в магазин, где была куплена карта).

Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Основные причины

Самая главная причина, почему пользователю приходится сталкиваться с подобной ситуацией – пользователь неправильно ее установил.

Это актуально для стационарного устройства, так как именно в этом случае пользователь старается самостоятельно периодически менять элементы устройства.

Если же компьютер не видит вставленную карту, следует проверить, правильно ли она установлена в материнскую плату.

Причин для паники в таком случае нет, если всего лишь извлечь карту и правильно установить ее еще раз.

Нельзя не сказать о более серьезных случаях.

К примеру, причиной подобного явления бывают проблемы с материнской платой. Так, она может просто сломаться.

Нередко бывает так, что у видеокарты поврежден разъем. Самостоятельная диагностика подобной проблемы невозможна.

Так что, когда пользователь подозревает наличие повреждения материнской платы, ему следует обратиться к специалистам из сервисного центра.

Мастер опровергнет или подтвердит предположения пользователя. Иногда поврежденные разъемы можно починить. Если же это невозможно, полностью поменяйте плату.

Компьютер не видит видеокарту по разным причинам

Способ 5: Блокировка процесса автоматической установки драйвера

В Windows 7 имеется процесс, который может в автоматическом режиме установить драйвер для определенных графических адаптеров, если такие файлы имеются на фирменных серверах. Чаще всего после такой инсталляции устройство в Диспетчере отображается как «Стандартный VGA графический адаптер», и это мешает корректной установке пользовательских файлов.

Существует альтернативный вариант блокировки приложения, который реализуется без использования стороннего ПО, однако его эффективность не гарантируется, ведь зависит она от наличия установленных обновлений. Впрочем, если вы не желаете скачивать Process Blocker, можно попробовать выполнить следующие действия:

 1. Откройте «Выполнить» и введите там , чтобы перейти в «Редактор реестра».

Следуйте по пути .

Отыщите в конечной директории параметр «DebugInstall» и нажмите по нему дважды для открытия свойств.

Измените значение на «2» и покиньте «Редактор реестра».

По завершении блокировки процесса автоматической установки драйверов удалите текущее программное обеспечение графического адаптера через Диспетчер устройств, выбрав там пункт «Удалить устройство». Перезагрузите компьютер и вручную установите драйвер, выполнив рекомендации из Способа 1. После этого рекомендуется снять блокировку с процесса по тому же принципу.

Что делать, если материнская плата не видит видеокарту

Мы рекомендуем начать с самых простых способов, чтобы не тратить время и силы, поэтому мы расписали их для вас, начиная от самого легкого и переходя к более сложным. Давайте приступим к исправлению проблемы с обнаружением видеокарты материнской платой.

Способ 1:Проверка подключения устройства

Самая частая проблема – неправильное или неполное подключение видеокарты к материнской плате. Разобраться с этим нужно самостоятельно, проверив соединение и, при надобности, выполнив переподключение:

Способ 2: Совместимость видеокарты и системной платы

Хоть порты AGP и PCI-E отличаются и имеют совершенно разные ключи, некоторым пользователям удается выполнить подключение не в тот разъем, что нередко приводит к механическим повреждениям

Рекомендуем обратить внимание на маркировку портов на материнской плате и разъему видеокарты

Не имеет значения версия PCI-E, важно не перепутать разъем с AGP

Способ 3: Настройка видеоадаптера в BIOS

Внешние видеокарты не нуждаются в дополнительной настройке, однако интегрированные чипы часто неправильно работают как раз из-за неверно выставленных параметров BIOS. Поэтому если вы используете только встроенный графический адаптер, то мы рекомендуем выполнить следующие действия:

 1. Включите компьютер и перейдите в BIOS.

Подробнее: Как попасть в BIOS на компьютере

Внешний вид данного интерфейса зависит от производителя, все они немного отличаются, но имеют общие принципы. Переход по вкладкам осуществляется с помощью стрелок клавиатуры, также обратите внимание, что часто справа или слева окна приведен список всех клавиш управления.
Здесь вам необходимо найти пункт «Chipset settings» или просто «Chipset». У большинства производителей данный пункт находится во вкладке «Advanced».

Остается только установить необходимое количество используемого объема памяти и указать дополнительные настройки. Подробнее об этом читайте в наших статьях.

Подробнее:Как пользоваться встроенной видеокартойУвеличиваем память встроенной графики

Способ 4: Проверка комплектующих

Для выполнения этого способа вам потребуется дополнительный компьютер и видеокарта. Сначала рекомендуем подключить вашу видеокарту к другому ПК, чтобы определить, находится она в рабочем состоянии или нет. Если все работает отлично, значит, проблема заключается в вашей материнской плате. Лучше всего обратиться в сервисный центр для обнаружения и исправления проблемы. Если же карта не работает, а подключенный к вашей материнской плате другой графический ускоритель функционирует нормально, то необходимо выполнить диагностику и ремонт видеокарты.

Что делать, если материнская плата не видит вторую видеокарту

Сейчас все больше набирают популярность новые технологии SLI и Crossfire. Две эти функции от компаний NVIDIA и AMD позволяют подключить две видеокарты к одному компьютеру, чтобы они занимались обработкой одного и того же изображения. Такое решение позволяет добиться значительного повышения производительности системы. Если вы столкнулись с проблемой обнаружения материнской платой второго графического адаптера, настоятельно рекомендуем прочесть нашу статью и убедиться в совместимости всех комплектующих и поддержке технологий SLI или Crossfire.

Подробнее: Подключаем две видеокарты к одному компьютеру

Сегодня мы подробно рассмотрели несколько способов решения проблемы, когда материнская плата не видит видеокарту. Надеемся, что вам удалось разобраться с возникшей неполадкой и вы нашли подходящее решение.

Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Проверьте память

Золотистые полоски — это контакты. Фото: Ruocaled/Flickr

Компьютер может не включаться из‑за одного или нескольких проблемных модулей памяти. Обычно системный спикер издаёт несколько звуков, хотя и не всегда.

На обесточенном ПК снимите крышку. Для начала сделайте фото, чтобы вернуть память на место после экспериментов. Затем разведите в стороны защёлки по краям слотов ОЗУ и достаньте модули. Очистите контакты обычным канцелярским ластиком и протрите спиртом, если есть под рукой.

Поставьте память на место, подключите все кабели и проверьте, заработает ли компьютер. Если нет, то можно ещё попытаться извлечь все модули ОЗУ, оставить только один или поменять их местами в слотах, пробуя запустить ПК после каждой манипуляции.

Если на мониторе всё-таки появится изображение, то проблема определённо с памятью и нужно будет заменить дефектные модули на новые.

Почему видеокарта не выводит изображение на монитор

Существует ряд причин появления данной проблемы, каждый из них имеет способы решения разные по сложности, поэтому мы будем двигаться от самых простых к сложным, чтобы не выполнять ненужных действий в случае обнаружения незначительной проблемы. Давайте приступим к разбору всех способов.

Способ 1: Проверка монитора

Иногда проблема заключается в самом мониторе. Проверьте, подключено ли питание, включен ли он и кабель присоединен к видеокарте. Попробуйте заменить кабель, если это возможно. Кроме этого стоит внимательно убедиться в правильности подключения провода HDMI, VGA, DVI или Display Port.

Способ 2: Проверка работоспособности ПК

В редких случаях компьютер не полностью проходит цикл включения, а зависает на определенном моменте, из-за чего может казаться, что проблема именно в видеокарте. Например, наиболее распространенной проблемой является сбой при выходе из режима сна или ожидания. Чтобы это проверить, вам необходимо зажать кнопку питания на несколько секунд, дождавшись полного отключения компьютера, а потом включить его еще раз. Если проблема не исчезла, то переходите к следующему способу.

Способ 3: Определение причины поломки по коду сигнала BIOS

Каждый производитель использует разное сочетание коротких и длинных сигналов, поэтому мы настоятельно рекомендуем прочесть нашу статью на эту тему, чтобы быть ознакомленным со всеми сигналами своего производителя БИОСа. Исходя из полученных результатов, попробуйте решить проблему собственноручно или отнести компьютер в сервисный центр.

Подробнее: Расшифровка сигналов BIOS

Способ 4: Переустановка комплектующих

При сборке компьютера некоторые детали могли не до конца встать в свои разъемы или подключение было произведено неправильно. Снимите боковую панель корпуса и внимательно изучите все внутри. Сверьте места соединений проводов с инструкцией, которая шла в комплекте с компьютером или материнской платой

Особое внимание обратите на видеокарту, хорошо ли она установлена и подключено ли дополнительное питание, если такое имеется. Кроме этого обратите внимание на процессор, точно ли он установлен правильно и надежно

Способ 5: Проверка блока питания

В случае недостаточно мощного блока питания компьютер будет работать некорректно, отразится это и на выводе изображения

Обратите внимание на специальные сервисы, позволяющие рассчитать необходимую мощность БП в соотношении с установленными комплектующими. Если ваша модель не удовлетворяет требований, то ее необходимо заменить

Подробнее о сервисах расчета мощности блока питания и его выборе читайте в нашей статье.

Подробнее: Как выбрать блок питания для компьютера

Если ни один из перечисленных способов вам не помог, то, скорее всего, проблема скрывается в сломанной видеокарте. В таком случае лучше обратиться в сервисный центр для диагностики, и если нужно, выбрать новый графический адаптер, подходящий под материнскую плату.

Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий